בליל שבת ובשבת בבוקר יעבור לפני התיבה החזן

ר' דוד וינברג

קידושא רבא לאחר תפילת מוסף לכבוד שבת ירושלים

משפחות קניג - ג'יי מזמינות את הקהל לקידושא רבה לאחר תפילת שחרית לרגל הולדת ביתם-נכדתם

לכבודה של ירושלים נארח בשבת בבוקר את הרב פרו'

אברהם שטיינברג שימסור שיעור בעניין "ראשית צמיחת גאולתנו - בהלכה"

|השבוע ביום שלישי לא יתקיים השיעור בתנ"ך|

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל ב')

עם הרב נחמיה שטיינברג

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם לגברים ולנשים

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל ב') עם

הרב נחמיה שטיינברגר

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם

לגברים ולנשים

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle