לזכרון עולם בהיכל ה'

ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל

ומרת אלה ב"ר שלמה ע"ה 

איזנברג

זמני תפילה בימי חול

ימים א - ג

סליחות                     07:30

שחרית                     08:00

מנחה א                    13:15

מנחה ב (באולם)        18:30

מעריב                      19:07

 

ערב ראש השנה (יום רביעי)

 

סליחות                     07:00

שחרית                     08:00

זמני תפילה לשבת פרשת האזינו - שבת שובה

מנחה ערב שבת       18:25

שחרית                   08:30

מנחה שבת קודש     15:20

מעריב מוצאי שבת    19:11

שבת שלום

דרשת הגאון הרב אריה ז'ולטי שליט"א בהלכה ובאגדה בעניין העוסק בצרכי ציבור

©  Proudly created by Netanel Bezalel 00-972-53335-9499

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle