לזכרון עולם בהיכל ה'

ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל

ומרת אלה ב"ר שלמה ע"ה 

איזנברג

זמני תפילה ליום הכיפורים

יום שבת

 ברכות                 07:55

המלך                    08:20

יזכור                   11:00

הפסקה (בערך)      15:00

מנחה                   16:20

נעילה                   15:35

סיום הצום               19:02

הבדלה וקידוש לבנה מיד לאחר תפילת מעריב

זמני תפילה ליום הכיפורים

יום שישי

סליחות ערב יו"כ         07:40

שחרית                         08:00

מנחה ערב יו"כ            13:00

כל נדרי                     16:15

למעבר לזמני התפילות לשאר
ימות השבוע
לחץ כאן

©  Proudly created by Netanel Bezalel 00-972-53335-9499

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle