לזכרון עולם בהיכל ה'

ר' יצחק ב"ר מרדכי ז"ל

ומרת אלה ב"ר שלמה ע"ה 

איזנברג

זמני תפילה לחול המועד

יום שישי

שחרית          08:15 ,07:00

מנחה                      18:05

מעריב                     18:40

שבת חול המועד סוכות

מנחה ערב שבת        18:05

שחרית                     07:25

מנחה בשבת             17:45

מעריב מוצש"ק          18:50

לחץ כאן
למעבר לזמני תפילות ליום טוב וליום טוב שני
(לבני חו")

זמני תפילה בימי חול

שחרית (ימים א-ד)      08:00

מנחה   (ימים א-ג)      18:10

מעריב  (ימים א-ג)      19:15

©  Proudly created by Netanel Bezalel 00-972-53335-9499

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle