בס"ד

זמני תפילה בימי חול

שחרית                     07:55

 

 

מנחה                       17:40

 

 

מעריב                       18:15

שבוע טוב

ביום שישי סיום מסכת לאחר תפילת שחרית

שיעור בענייני דיומא בין מנחה למעריב מהגאון

רבי אריה ז'ולטי שליט"א

בדיקת חמץ ביום חמישי לאחר תפילת מעריב

בס"ד

זמני תפילות לשבת - יום טוב ראשון של חג הפסח

מנחה ערב שבת וחג   18:45

מעריב של שבת וחג   19:21

 

שחרית                   08:25

מנחה שבת קודש     18:20

מעריב מוצאי שבת    19:34

שבת שלום וחג כשר ושמח

סוף זמן אכילת אפיקומן בשעה 00:43

השיעור בספר שמואל עם

הרב נחמיה שטיינברגר

יתחדש בע"ה באור לי' אייר (24/4)

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle