זמני תפילה בימי חול

שחרית                     08:00

מנחה                       19:15

 

 

מעריב                      19:50

 

שבוע טוב

בין מנחה למעריב

לימוד הלכות ק"ש עם הגאון

הרב אריה ז'ולטי שליט"א

בס"ד

זמני תפילה לשבת פרשת ראה שבת מברכים

מנחה ערב שבת       19:10

שחרית                   08:30

מנחה שבת קודש     18:45

מעריב מוצאי שבת    19:56

שבת שלום

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle