השיעור בתנ"ך (ספר שמואל ב')

עם הרב נחמיה שטיינברג

שב להימסר כסדרו ביום שלישי בשעה 20:30 באולם

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל א') עם

הרב נחמיה שטיינברגר

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם

לגברים ולנשים

זמני תפילה לימות השבוע

שחרית                   08:25

מנחה א                  13:00

מנחה ב                  17:50

ביום חמישי בין מנחה ב למעריב א יתקיים שיעור של

הגאון ר' אריה ז'ולטי שליט"א

מעריב א                 18:25

מעריב א                 18:55

שבת שלום

זמני תפילה לשבת

פרשת וירא

מנחה ערב שבת       17:45

בליל שבת ובשבת בבוקר יעבור לפני התיבה חזן בית הכנסת ר' דוד וינברג

שחרית                   08:25

מנחה שבת קודש     17:20

מעריב מוצאי שבת   18:31

שבת שלום

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle