זמני תפילה בימי חול

סליחות

שחרית

מנחה א

מנחה ב

מעריב

07:30

07:55

13:15

18:50

19:25

שבוע טוב

זמני תפילה לשבת

פרשת נצבים

מנחה ערב שבת       18:45

שחרית                   08:25

מנחה שבת קודש     18:20

מעריב מוצאי שבת   19:31

שבת שלום

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל ב') עם   הרב נחמיה שטיינברג

יצא לפגרת קיץ וישוב אי"ה להימסר כסדרו לאחר החגים

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle