השיעור בתנ"ך (ספר שמואל א') עם

הרב נחמיה שטיינברגר

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם

לגברים ולנשים

זמני תפילה בימי חול

שחרית                     07:55

מנחה א                    13:15

מנחה ב (באולם)         19:30

מעריב                       20:05

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל א')

עם הרב נחמיה שטיינברג

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם לגברים ולנשים

זמני תפילה לשבת

פרשת שלח - שבת מברכים

מנחה ערב שבת       19:35

שחרית                   08:30

מנחה שבת קודש     19:10

מעריב מוצאי שבת    20:26

שבת שלום

בליל שבת ובשבת בבוקר יעבור לפני התיבה חזן בית הכנסת ר' דוד וינברג

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle