זמני תפילה בימים א - ד

שחרית                     08:00

מנחה א                    13:00

מנחה ב (ימי א-ג, באולם)   17:25

מנחה ב (יום ד, באולם)     17:25

מעריב א (באולם)          18:00

מעריב ב                    18:55

ערב פורים (יום חמישי)

שחרית                     08:00

מנחה                       17:25

מעריב                      18:00

קריאת מגילה            18:15

שושן פורים (יום שישי)

שחרית                     08:00

קריאת מגילה            08:40

בס"ד

 

זמני תפילה לשבת

פרשת כי תישא

מנחה ערב שבת       17:25

שחרית                   08:30

מנחה שבת קודש     17:00

מעריב מוצאי שבת    18:15

שבת שלום

בליל שבת ובשבת בבוקר יעבור לפני התיבה החזן

ר' דוד וינברג

השיעור בתנ"ך (ספר שמואל א') עם

הרב נחמיה שטיינברגר

יתקיים ביום שלישי בשעה 20:30 באולם

לגברים ולנשים

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle