זמני תפילה בימי חול

יום רביעי - צום גדליה

סליחות                   07:10

שחרית                    07:55

מנחה א                  13:15

מנחה ב (באולם)         17:55

מעריב                    18:48

 

יום חמישי ובוקר יום שישי

סליחות                   07:10

שחרית                    07:55

מנחה א                  13:15

מנחה ב (באולם)         18:10

מעריב (באולם)           18:45

שנה טובה ומתוקה

ראש השנה תש"פ

התרת נדרים - לאחר תפילת שחרית
מנחה ערב ר"ה         18:15
מעריב ליל ר"ה          18:50

ברכות השחר            07:55
"המלך"                    08:20

הפסקה לקידוש         10:20
תקיעת שופר            11:00
סיום התפילה 
(משוער) 13:30

ביום ב' של ראש השנה תשליך בשעות הצהרים
מנחה של ר"ה          18:15
מעריב מוצאי ר"ה      19:01

כתיבה וחתימה טובה

דבר תורה אחרי מנחה בערב ראש השנה וביום א' דראש השנה ימסר ע"י הרב נחמיה שטיינברגר

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle