זמני תפילה בימים א - ה

שחרית                     07:55

מנחה א (יום א, ב, ה)     13:00

מנחה ב (יום א, ה)        17:35

מנחה ב (יום א, ה)       17:20

מעריב א (יום א, ה)      18:08

מעריב א (יום ב, ג, ד)   18:08

מעריב ב (יום א, ה)      18:55

מעריב ב (יום ב, ג, ד)   20:00

 

ערב פורים (יום שלישי)

שחרית                     07:55

מנחה                       17:35

מעריב                      18:08

קריאת מגילה            18:25

שושן פורים (יום רביעי)

שחרית                     07:55

קריאת מגילה            08:35

שבת פרשת כי תישא

מנחה ערב שבת       17:35

שחרית                   08:25

 

בליל שבת ובשבת בבוקר יעבור לפני התיבה חזן בית הכנסת ר' דוד וינברג

מנחה שבת קודש     12:45

מנחה שבת קודש     17:10

שיעור בהלכה לפני מעריב
עם הרב נחום נריה

מעריב מוצאי שבת   18:23

השבוע לא יתקיים השיעור בתנ"ך עם

הרב נחמיה שטיינברגר

©  Created by Netanel Bezalel

CONTACT US:

  • Google+ - Grey Circle